Hardragha

Old Swedish Dictionary - hardragha

Meaning of Old Swedish word "hardragha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hardragha
hårdraga, draga i håret. Mecht 191. " bänkt skrädare vi mark for thet han hardrogh ingewal byaswen" ATb 1: 208 (1465). ib 242 (1466), 335 (1470). refl.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • haar- Prosadikter (Karl M) 257; STb 3: 94 (1493). hor- ATb 2: 175 (1481). - draga. impf. -drogh. refl. -drochx STb 3: 94 (1493).
  • -dragx ATb 2: 28 (1474) ),
  • *hardraghas , draga (varandra) i håret. Prosadikter (Karl M) 257. ATb 2: 28 (1474). " the varo saman och hardrogos" ib 107 (1478). - med prep. mädh. the ssagho thwa qwinor hordragas medh enne qw ino i stokholm och hennis pigho ATb 2: 175 (1481). oleff persson. .. zacer til vj marck j twebothe, fore ath han haardrochx medh sin stalbroder for:ne STb 3: 94 (1493).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚦᚱᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back