Härdska

Old Swedish Dictionary - härdska

Meaning of Old Swedish word "härdska" (or hærdska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härdska (hærdska)
2) hårdhet (i sinnet), förhärdelse. fämpta (synden) är härdhska j ondo SkrtUppb 241. " thättta är ledhas j frestilse ondzkonna härdzska (perseveratione), ällir bliffwilse" SpV 552. " at thu ffräls mik. .. aff hiärtans blinde oc härsko" SvB 465 (omkr. 1520) - Jfr ilhärdska.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härdska may have also been written as hærdska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • härdhska.
  • härdzska. härska: -o)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚦᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back