Härdska

Old Swedish Dictionary - härdska

Meaning of Old Swedish word "härdska" (or hærdska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härdska Old Swedish word can mean:

härdska (hærdska)
1) hårdhet, fasthet. vinna diursins härzsko (duritiam) Bir 2: 226 (jfr diursins skin hulkit som är Suasom flinta ib 230).
härdska (hærdska)
2) hårdhet (i sinnet), styfhet, känslolöshet, förhärdelse. o thu arghasta. .. hiärta. hardhare än siälf häradzscan Bo 174. " for sins hardha hiäart härdzsko" Bir 1: 189. " siälinna häradzska til min älskogha" ib 289. pharanonis härdzska ib 238. ib 71, 92, 115, 2: 83, 308, 309, 329. MB 1: 377. Lg 1010. Su 298, 445.
härdska (hærdska)
3) hårdhet, stränghet. til rätuisonna härdzsko Bir 3: 166. " ib 1: 218, 252, 3: 22. - Jfr il-, iärn-, sten-härdska. "
härdska (hærdska)
1) hård, fast. " dyäfwlsins mynt är aff koppar oc aff blij aff koppa thy at hon hauir gudz (för gudz) liknilse oc är härdzskoful (habet duritiam)" Bir 2: 58.
härdska (hærdska)
2) hård, hårdsint. " förhärdad. gammwl människia härskoful oc enbänd" LfK 208. " at gifwa miskund ödhmiukom ok härdzsko fullom rätusio" Bir 3: 336. göra. .. ondom oc härzskofullom (för härzskofullom) rätuisio ib 4: 295. " härdzskofulle iudane" ib 1: 226. ib 212, 238, 3: 80, 309, 451. MP 1: 88, 152, 203, 2: 231. - Jfr ilhärdsko fulder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härdska may have also been written as hærdska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • härdzska.
  • härdhzsca.
  • härzska.
  • härska: -o Bir 1: 115, 252),
  • härdsko fulder
  • härdzsko-.
  • härsko- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚦᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back