Harf

Old Swedish Dictionary - harf

Meaning of Old Swedish word "harf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

harf
harv. Se (V. Jansson i) Ordgeografi och språkhistoria s. 1 ff. laath afften oc om ottona färda thin aarder harffvar arderskide oc torka ath the lätna oc them väl bitta Brasks Cal 264. Jfr iärnharf.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
➞ See all works cited in the dictionary

Back