Härfärþ f

Old Swedish Dictionary - härfärþ f

Meaning of Old Swedish word "härfärþ f" (or hærfærþ f) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härfärþ f Old Swedish word can mean:

härfärþ f (hærfærþ f)
L.
härfärþ f (hærfærþ f)
1) härfärd, härnad. tha karlamagnus konunger for i härfärdh Lg.">Bil 748. SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). KS 83 (204, 91). Gr 264. Di 287.
härfärþ f (hærfærþ f)
2) härskara, här. " sänDis thit wespacianus. .. mz härfärdh" Lg.">Bil 308. ib 310. " i iwda släkt herfärdh" MB 1: 384. ib 385. " sampnadhe han härfärd" Lg 3: 345.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härfärþ f may have also been written as hærfærþ f

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚠᛅᚱᚦ::ᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back