Häria

Old Swedish Dictionary - häria

Meaning of Old Swedish word "häria" (or hæria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häria Old Swedish word can mean:

häria (hæria)
L.
häria (hæria)
1) med här infalla, härja, göra härnad. Se Sdw 2: 1241. - anfalla, angripa i allm. SpV 235. äptirdöme takom först j sancto petro, nekandhe härran, saulo häriande (persequendo) ib 295. mildhetin är gudz dyrkan, hwilkin som gör milla, thz är them som älska, them som them häria (persequntur) ok hata ib 552. 2) plundra, häraj. .. ath the hadhe bliffwit i skogen röffwat och skinath och härigath sith egith folstirlandh ATb 1: 333 (1470).
häria (hæria)
3) fördärva. " nu saa hämminghär dorrenä sundär stöttä ok sagdhi til þerä, ät þe skuldu hans tykki väriä [ok eigh] häriä E. Noreen, Fsv läseb 22 (1354). fordriff starklica minen siäls owini som mic wilia häria" SvB 356 (1400-t.). (kan även föras till 19. - Jfr til-, ut-häria.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häria may have also been written as hæria

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ande.
  • supin.
  • härigath ATb 1: 333 (1470)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back