Häria

Old Swedish Dictionary - häria

Meaning of Old Swedish word "häria" (or hæria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häria Old Swedish word can mean:

häria (hæria)
L.
häria (hæria)
1) med krigshär angripa, göra anfAll mot. iak wil thik Aldre optare häria Al !SYNS_DÅLIGT? ib 4845. - med prep. a. a rikit herya RK 1: 2825. " inghen scule aa annan härya" ib 3: 3325. - !SYNS_DÅLIGT? anfAlla, angripa. hwilken ey kan värya, han kan ey härya PM 4.
häria (hæria)
2) med plundringståg anfAlla, plundra, härja. häria ok ödha sancti iacobs land Fl 4. Al 969. " häriar kiRKior oc kläRKa" MB 1: 385. " iordhrikis herskap ligger nw om kring kiRKiona hälder at häria än at wäria" ib 386. thu haffwer röffwath häritath oc bränt Al 8293.
häria (hæria)
3) förderfva. han wille drotzeten häria RK 2: 3723. tha dödhin koMBer oc wil han häria MD 99. - Jfr forhäria.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häria may have also been written as hæria

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back