Härians son

Old Swedish Dictionary - härians son

Meaning of Old Swedish word "härians son" (or hærians son) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härians son (hærians son)
skökoSOn, djäfvulsSOn, niding. vanl. ss skällSOrd. heth han nere nequam SOm tydher en härensen (Lg.">Bil wandwäter äller skalkelikin 307)" Lg (Cod. C) 993. " kallar man annan tiuff. härinSOn. eller annat oquädhins ordh" MEG (red. A) 54. ib (red. B) 59. EG 63. SO 25, 52, 79. " huilken brodher kallar annan onampn SOm är thiuff härinSOn eller skökinSOn" ib 65. " kalla annan sin embetes broder horanSOn häranSOn tywff eller skalk" ib 149. - Jfr horanSOn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härians son may have also been written as hærians son

Alternative forms or notes:
  • härianson L.; EG 63. häriansun L. härienson MEG (red. B) 59. herriäns son L. häranson SO 149.
  • herransson ib 79.
  • härenson Lg 993.
  • härinson MEG (red. A) 54 ; SO 52, 65.
  • häriuson ib 25. " herinson L. L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛁᛆᚿᛋ:ᛋᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back