Häringeband

Old Swedish Dictionary - häringeband

Meaning of Old Swedish word "häringeband" (or hæringeband) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häringeband (hæringeband)
tunna så beskaffad SOm de i hvilka sill inlägges. ey heller schall någen effther thenne dagh dierffues till att sälie öl vth mz häringhebåndh eller sundisk trää, vthen mz the tynner SOm här i staden vthi ämbetedt giorde bliffue SO 224. " häringebåndh och sundisk trää hålle sex eller otto kanner mindre, än the tymer SOm här i staden göries ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häringeband may have also been written as hæringeband

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛁᚿᚵᚽᛒᛆᚿᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back