Härinskhet

Old Swedish Dictionary - härinskhet

Meaning of Old Swedish word "härinskhet" (or hærinskhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härinskhet (hærinskhet)
elakhet, nedrighet, skändlighet. " fordrogo borgomästare ok radit. .. annon. .. the mötztökkio the hado til hänne om ryona ok spännit swa medh skäl ath finna the annan tiid nagra härinskhet medh hänne tha skal wara oppit nyt ok gamalt Atb 1: 86 (1458). kan jacxh väl merkä och thro och thar väl swärie ther pa, at then (hds. upprepar then) fatigh man hans hielp viste eigh heller aff theris hännsket eller scalkhet" FMU 5: 25 (1481). thet stora härinskedh. .. som niels pilth haffuir mik til lakth, i thy att han hafuer kallath mik en tywf ok min barn tiwfwngha, ok sagdhe att iak skuldhe hafwa stulith eth faath iärn aff honom 22/3 1483 (pappersbrev i Riksarkivet; avskr.). nephas. .. oloofflikhet ok härinskep (fel för härinskhet?) GU C 20 s. 348.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härinskhet may have also been written as hærinskhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • härinsketh ATb 2: 91 (1477)
  • hännsket FMU 5: 25 (1481) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛁᚿᛋᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back