Härinskhet

Old Swedish Dictionary - härinskhet

Meaning of Old Swedish word "härinskhet" (or hærinskhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härinskhet (hærinskhet)
ondska,elakhet, nedrighet. göra all härensketh, the kwnno BSH 5: 225 (1507). lather ekke eder bedragha med falskheth egh härenskeedh ib 483 (1511?). thet är ey anneth en lyngh och härenskedh ib 535 (1513). Jfr härniskhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härinskhet may have also been written as hærinskhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • härensketh.
  • härenskedh. härenskeedh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛁᚿᛋᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back