Harkläþe

Old Swedish Dictionary - harkläþe

Meaning of Old Swedish word "harkläþe" (or harklæþe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

harkläþe (harklæþe)
STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädnad af håpr el. hårduk. vnum cilicum nouum dictum harSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLedhe SD 4: 652 (1339). " la i harSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäþe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 189. " thörka hänna saar mz haarSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe ib 309. "ST 264. " bar hon näST bara licammanom hwassaSTa haarclädhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 384, the STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLäddo sik j harSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 118. ib 52, 466, 631, 711, 787, 885 MB 2: 150. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 405. Jfr hardhSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so harkläþe may have also been written as harklæþe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • harkledhe.
  • haarklädhe )
  • harklädhis kluter ,
  • harklädhis säkker
  • haar- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚴᛚᛅᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back