Härländsker

Old Swedish Dictionary - härländsker

Meaning of Old Swedish word "härländsker" (or hærlændsker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härländsker (hærlændsker)
inländsk. " hiärländsk eller vtländsk" SR 12.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härländsker may have also been written as hærlændsker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • härlänsker L.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛚᛅᚿᚦᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back