Härliker

Old Swedish Dictionary - härliker

Meaning of Old Swedish word "härliker" (or hærliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härliker (hærliker)
ståtlig, präktig, härlig. " fordhom war en riddare. .. mykith helik oc erlik i siin wäpn Prosadikter (Sju vise m) 162. llauticia. .. herligen rätter oc kräselighen" GU C 20 (hand 2) s. 69.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härliker may have also been written as hærliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • herlik Prosadikter (Sju vise m) 162. härligen Troj 265.
  • herligen GU C 20 (hand 2) s. 69),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back