Härliker

Old Swedish Dictionary - härliker

Meaning of Old Swedish word "härliker" (or hærliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härliker (hærliker)
STåtlig, präktig härlig. mz mykle äro oc härliko föSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghe ST 379. " mz sa manghen herlyken fana" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 191. " twa qwinno skoo, mykyt härlika" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 471. " härligit gäSTabudh" MB 2: 183. har vppe langha faallana aff hennes härliga klädhom ib 201. war han badhe härlighin oc rädelighen j synne vpsyn ib. ib 297. " een härlighen man (reverenda quædam persona)" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 367. " han var een härligin langer man" MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 179. ib 183. MB 2: 326. Jfr härreliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härliker may have also been written as hærliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • härlighin Ansg 183 ; MB 2: 201.
  • härligin Ansg 179.
  • härlighen MB 2: 297, 326 ; Lg 3: 367.
  • härligit MB 2: 183.
  • herlyken RK 1: (sfgn s. 191. best. form pl. dat. härliga MB 2: 201 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back