Härman

Old Swedish Dictionary - härman

Meaning of Old Swedish word "härman" (or hærman) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härman (hærman)
krigare. " KS 83 (205, 91), 84 (206, 92). "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härman may have also been written as hærman

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back