Harmber

Old Swedish Dictionary - harmber

Meaning of Old Swedish word "harmber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

harmber
1) olycka, skada, lidande, oförrätt. sagþe hanom sin harm. at han var arbar wþen Bu 18. " hämnas min harm ib 19. "RK 1: 2610, 2866. Di 35, 55, 246. " begingo a honum storan harin" Al 3488. 2) sorg. lbar saran harm ok angar i hiärta Bu 30. grät. .. paulus aff harme Bil 117. " syrgdhe mykit aff Dighrum harme (nimio afficeretur tæDio]" ib 256. Bu 29. Bil 347. Al 3518. Iv 2630, 2652, 4138. Di 223. Su 61. 3) harm, förtrytelse, förbittring. decius öpte af harme Bu 414. ib 30. Bil 103, 106, 412. Al 5462.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • harmer Su 61 )
  • harms fulder
  • -fullir MP 2: 206 ),
  • harms hand ,
  • harms vili ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back