Harpös

Old Swedish Dictionary - harpös

Meaning of Old Swedish word "harpös" (or harpøs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

harpös (harpøs)
harpix, harts, kåda. !UDDA_TECKEN? öre til olie oc harpöys Skotteb 375 (1461-62, Kämn). gluten. .. speklaer lym elle haarpös GU C 20 s. 319. eth skaalapund granth stöttan haröps thet är för qwadha PMskr 545.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so harpös may have also been written as harpøs

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haar-.
  • -pöys )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᛕᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back