Härreliker

Old Swedish Dictionary - härreliker

Meaning of Old Swedish word "härreliker" (or hærreliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härreliker (hærreliker)
en herre tillhörande el. tillkommande, ståtlig. herilis, herrelikin GU 3. thz härrelica fölghit (frequentia comitiæ) Bo 36. eet förestlikit oc herrelikit demara säte Bir 2: 11. härrelik (herilia) pallacia ib 3: 245. " härrelica gerninga (facta dominorum)" ib 54. " alt theris regement oc herrelige stadh" MB 2: 241. Jfr härliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härreliker may have also been written as hærreliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • herreliker.
  • herrelikin.
  • herrelig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚱᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back