Harsald

Old Swedish Dictionary - harsald

Meaning of Old Swedish word "harsald" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

harsald
hårsåll, hårsikt. " strö thät !UDDA_TECKEN? pulvret) pa eth hwälff haar salt tynth, oc wndy harsallith gör en rök aff tässom tingom" PMSkr 391.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haar-.
  • -sallith) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᛋᛆᛚᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back