Härskaper

Old Swedish Dictionary - härskaper

Meaning of Old Swedish word "härskaper" (or hærskaper) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härskaper (hærskaper)
hus, hushåll, familj, slägt. " omganga. .. mz thässo välsignadho härskarpino som är lazaro, martha oc maria" Bo 155. skipa soma ower Alla ena släkt, oc soma ower hundradha herskap, soma ower hAlfft hundrath oc soma ower tio (conSTitue ex eis triBunos, et centuriones, et quinquagnenarios, et decanos) MB 1: 327. " ioseps härskaper" ib 2: 48. ib 71. " siätte lotten fwl oppa neptAlim söner oc theris herskap (per familas suas)" ib 51. them andra härskapenom chath sönom leuites köns ärw tässe ägodela ib 55. ib 52, 56. " dan släkte oc theris härskaper (familæ)" ib 125. " samankAllade härskapen thz är STidz männena aff abiezer hwse (convocavit domum Abieser)" ib 87 (möjl. att föra till härskap, här, härskara). Al þera släkt ok härskap Bu 155. " domarn (för domaren) tok viþ criSTno ok Alt hans härskap (domus)" ib 136 .STenianus. Se Lg.">Bil 113, 325, 373, 468. thet härscap som qwärnena atte för än cloSTrit hona fik VaH 24: 322 (1422; möjl. att föra till föregående ord bem. 4). giorde änglana oc människiona til eth härscap STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: - omgifning, hofSTat, hoffolk. pharao konunger glätz ther aff oc Alt hans herrskap (familia) MB 1: 251. " skAl. .. kunungr ok höfdinge haua före sik ok sit härskap Al tarwa hus" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 41 (105, 44). ib 61, (152, 67). Al 101. Va 16, 17. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 47. ST 3. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 134, 147. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 4206, 4955, 6073. himerike ther han (Gud) är daghlika innan medh sit härskap STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hVareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 64 (159, 70). - (?) han (KriSTus) hafwir mik vthwAlt til sith herskap ST 252. - Jfr hVardags härskap.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härskaper may have also been written as hærskaper

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • häskaper VGL I, II ; MELL (den äldre formen, från hvilken härskaper genom inverkan af annat ord utgått). hasskaper ÖGL. hiskapir MELL i var. huskapper ib i var. pl. härskaper MB 2: 125),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VAH
Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Handlingar.
➞ See all works cited in the dictionary

Back