Härskiolder

Old Swedish Dictionary - härskiolder

Meaning of Old Swedish word "härskiolder" (or hærskiolder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härskiolder (hærskiolder)
härsköld, sköld som bäres i fientlig afsigt (ss krigSTecken gälde den röde skölden i motsats mot den hvite, som var fredens syMBol). bildl. krig, STrid. thre delana wärlz thänna. .. hafwer iak wunnith mz härskiold Al 4817. " ath jag monde STadhen mz hersköll få" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5398. " iag in i danmaSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK mz hersköll drog" ib 5588. " reysa mz härskiold til eeth land" ST 92. vpSTigha. .. mz här skyöl mote sina saMBrödher MB 2: 60. MD 375.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härskiolder may have also been written as hærskiolder

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • härskiold. här skyöl. hersköll. härsköll MD 375 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛋᚴᛁᚮᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back