Härþa

Old Swedish Dictionary - härþa

Meaning of Old Swedish word "härþa" (or hærþa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härþa Old Swedish word can mean:

härþa (hærþa)
1) göra hård, härda. härde han swerDit Di 76. ib 75. härdha järn PM XLVIII. ib XLVIII, XLIX, L.
härþa (hærþa)
2) göra hård, stoppa. härdhe lösth liff LB 5: 80.
härþa (hærþa)
3) göra hård, förhärda, förstocka. mero härdher illan hugh Bil 126. " iak skal härdha (induarBo) hans hiärta" MB 1: 286. ib 292, 299, 433. Bir 2: 115. " thu äst härdhir i ondzskonne" Bo 175.
härþa (hærþa)
4) göra svår. thyngia ok härdha pinonnar Bir 3: 446. ib 447.
härþa (hærþa)
5) uthärda, hålla ut med. taa kwnne i well thro, hwo lenge wij kwnno härdath BSH 5: 190 (1507). - härpa sik,
härþa (hærþa)
1) blifva hård el. sträng. at kunungslik räfst härþer sik SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). ib 4: 467 (1335, nyare afskr.).
härþa (hærþa)
2) förhärda sig, förstocka sig. nar the. .. härdha sik at the skullin ey rädhas mik Bir 1: 92. " the härdho sik i ondskap" Bil 236. MP 1: 265. " som sik härda mot honum j ondho" ib 333. " som härdha sik mot gudz ordhom ok vilia" ib 87. " som sik härdha mot gudhi" Bir 3: 82. ib 1: 200. Su 427. " somlike härdhu sik. .. . gen hanum" Bil 246. - refl. härþas, göras hård, blifva hård, förhårda sig, förhärdas. härþes þa faþur hiarta viþ dottor Bu 504. " at hughin skuli ey härdhas j syndomen" Bir 2: 51. " at theras hiärta skullo härdas j them" MB 2: 33. " hans hiärta härdhis amot gudz ordom" MP 1: 87. " hata oc härdhas mot gudhi" Bir 2: 227. " ib 3: 460. hwi some härdhas Suarar jak at pharao härdhis aff sinom last oc ey aff minom" ib 2: 308.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härþa may have also been written as hærþa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • härdha a , hårdt ådraga? later läggia a reep oc herda a fast RK 1: (Albr) s. 213.
  • härdha fram , fram härda. starker andhe härdher fram otrötter LfK 131.
  • härdha ut , hålla ut. wi kwne herdath wth medh thöm BSH 5: 234 (1508). - Jfr il-, samanhärdha, samt forhärdhas.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back