Harþliker

Old Swedish Dictionary - harþliker

Meaning of Old Swedish word "harþliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

harþliker
1) hård, svår. giffwer hon hårdeliig stwng RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 260. 2) sträng. lhawm wi. .. harþlikä räfst hött SD 5: 374 (1344, nyare afskr.). Jfr iämhjardlikher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • härdeliig )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚦᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back