Härtogher

Old Swedish Dictionary - härtogher

Meaning of Old Swedish word "härtogher" (or hærtogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härtogher Old Swedish word can mean:

härtogher (hærtogher)
L.
härtogher (hærtogher)
1) = häroghe 1. konunger styrer ridderskap mz hertochom eller marskalk MB 1: 44 (kan föras till häroghe).
härtogher (hærtogher)
2) = härtoghe 2. hertug aff sassan Bil 770. " hertigh j pomeren" EG 67. " härugh bändikter af finlande" SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). insighli. .. härtugh bändiks ib. " wi waldhemar. .. hertoger j swerike" ib 3: 215 (öfvers. i afskr. Fr. början af 1400-talet). I. librum de hærtogh Fræntrik ib 4: 710 (1340?). ij normandi. .. vr een hertugh ther heet Fräderik Fr 29. hertogh Fräderik ib 55 o. s. v. hertugh magnus RK 1: 652. ib 790, 808. hertugh erik ib 1446. ib 1832 o. s. v. hertugh wallemar ib 1822. " hertugh rabod" Bil 740. " görandis han til en hertogh oc herra" MB 2: 253.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härtogher may have also been written as hærtogher

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hertoger.
  • hertogh.
  • hertogch. härtugh. hertugh. hertigh),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back