Hasta

Old Swedish Dictionary - hasta

Meaning of Old Swedish word "hasta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hasta Old Swedish word can mean:

hasta
1) intr. " hasta, skynda. the bönder ater til vestnaars hasta" RK 2: 817. ib 2444. " solen. .. hastadhe ekke at bärgas" MB 2: 28. " hastadhe han swa mykyt äpther fiskaren" Lg 3: 337. - opersonl. mik hastar, jag har brådt om, jag brådskar, jag hastar. hanom hastade ey mykit tädhen ila RK 2: 8668. " monde honum lithet hasta" ib 3: 2681. - lata sik hasta, göra sig brådt, skynda sig. laten ider enkte hasta Va 50. " engilbrecht loth sik tedan hasta" RK 2: 1094. ib 6588, 3: 1970. " han leeth siik mykit hasta" ib 1999. FH 7: 66 (1505). - låta sig angeläget Vara, Vara angelägen. med prep. um. läthandis segh ther wm mykith hasta ath adam ey skwlle äta aff lifsens trä Vallius. 1845.">PM XXVI.
hasta
2) trans. " påskynda. thiänaromen mik hastande" Su 94.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -adhe )
  • hasta sik , hasta, skynda sig. Su 293. Lg 3: 182. - Jfr forhasta.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back