Hastelika

Old Swedish Dictionary - hastelika

Meaning of Old Swedish word "hastelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hastelika Old Swedish word can mean:

hastelika
1) hasteligen, hastigt, i hast, snabbt, skyndsamt. the in til härin hastelika sprungo Al 9327. " i skulin skynda idhir oc äta hastelika" MB 1: (Cod. A 10) 555. Va 38. RK 2: 1038, 2084, 3: 1018. MB 2: 21, 32, 238, 293. Su 29, 94, 305. Lg 665, 3: 180. hasteligen schriffuith pa hoff BSH 5: 541 (1514).
hastelika
2) hästigt, plötsligt. " j thenna harda timan, som mik swa hastelika owiRKom" Su 237. MB 2: 295. LfK 226.
hastelika
3) i häftighet, i öfverilning. at nakor aff bradho modhe. .. tAlar hastelika mote androm Bir 4: 120. Va 16.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hasteligha RK 3: 1018.
  • hasteliga ib 2: 1038 ; MB 2: 21, 32, 238, 293, 29 ; LfK 226.
  • hasteligä Va 16, 38.
  • hastaligha RK 2: 2084.
  • hastelikan Lg 3: 180.
  • hastelekan Su 94.
  • hasteligen BSH 5: 541 (1514) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛋᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back