Häster

Old Swedish Dictionary - häster

Meaning of Old Swedish word "häster" (or hæster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häster Old Swedish word can mean:

häster (hæster)
L.
häster (hæster)
1) häst, hingst. " taker nokor. .. häst eller skyuth annärs mandz" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). ib 5: 378 (1344, nyare afskr.). bade hors och hästa GOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4012. ib 8088.
häster (hæster)
2) häst (ss slägtbEGrepp). härtugh bänDikter. .. hawe fiuretighi hästa Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 670 (1285, gammAl afskr.). sik reþä. .. med häst oc wapn ib 5: 477 (1345, nyare afskr.). sinä hesta eller vapn bort dobla MEG 55. gaff her henric biidzce knut biidzce III köör oc II par wxe oc II hesta. then ena sza GOde som VI marc, oc then annan sza GOde som fäm marc FH 5: 229 (1516). han skAl hugga hästen i howina MB 1: 26. " en otaMBer häst" Al 535. " er hästir istädhugir Hästläked. i" AS 137. " biþar hana skyt sitia a häst" Bu 19. " slo mz spurum hästen" ib 156. " stEGh a bak sinum häste" Bil 374. " stEGh nidher ater aff hästenum" ib 375. " j hästins hami" ib 732. " en man a hwitom häste" ib 160. häst blakkotther MB 2: 342. " han haffde en la skioll. ther i stod en blaklat häst" Di 134. " thina dyro hästa" EGenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 339. man skAl ey giffnom häste i mun see GO 157. gilz kännir häst at dragha ib 696. " folk til hesth" FM 332 (1507). - Jfr arvodhis-, fodher-, kin-, korn-, skiuts-, slädha-, sokna-, stodh-, tiuþer-, väGOt af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med bEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKhäster.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häster may have also been written as hæster

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • heisther: heisth SD NS 1: 39 (1401). -ar),
 • hästa ben
 • heste been )
 • hästa dyngia ,
 • hästa dödhe
 • häste- )
 • hästa foþer
 • hästa fodhring ,
 • hästa foter ,
 • hästa föþpa ,
 • hästa haghi
 • hestehage )
 • hästa hali ,
 • hästa hovudh
 • hesthe hwffwdh )
 • hästa korn
 • hästä-.
 • hästhe- )
 • hästa kropper ,
 • hästa köp ,
 • hästa lop
 • hestalop.
 • hestaa lop. hestaloop. hestelopp. hästalwp. hästälöpp),
 • hästa läkedomber
 • -doomber: -doom Iv XCII. hesthe läkedom LB 7: 102 ),
 • hästa prang ,
 • hästa qvärn ,
 • hästa redhe ,
 • hästa skarn ,
 • hästa skipte ,
 • hästa sven ,
 • hästa vaktare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back