Häster

Old Swedish Dictionary - häster

Meaning of Old Swedish word "häster" (or hæster) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häster Old Swedish word can mean:

häster (hæster)
L.
häster (hæster)
1) häST, hingST. tha hafer jac. .. vpburit förST een rödhan hsät SDNS 3: 507 (1419) (kan även föras till 2). hwilken SToodh äller heSTa wil lhalla STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 219. 2) häST (ss släktbegrepp). STb 3: 353 (1498). - Jfr drifte-, er-, gräs-, hörro-, kin-, laghmanz-, legho-, palt-, qvärna-, skiut-, skiuts-, slädha-, STodh-, togh-, värkhäSTer.
häster (hæster)
1) havre. .. forwtan annan skat. .. som war 1 nöt, 2 faar. .. 4 las höö, 2 thyni häSTakorn VKJ 43 (1447). HLG 3: 124 (1529).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häster may have also been written as hæster

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hester )
 • *hästa baker
 • hestabach )
 • *hästa bethäkning
 • hesta betäkningh )
 • *hästa biärghning
 • -bärningh )
 • *hästa brims
 • hestabrymss )
 • *hästa brodning
 • hestebrwdnyngh )
 • *hästa byte ,
 • hästbyte VKU 102 (1561).
 • hästa fodher (heste-),
 • hästa fodhring
 • -fodring )
 • *hästa ganger
 • hesthagongher )
 • hästa haghi (häste-. -hagi),
 • *hästha klädhe (pl. hestecleder Arnell Brask Biᴵ 35), nb. hästtäcke?
 • hästa korn
 • heste- )
 • *hästa krak
 • hesta- )
 • *hästa legha
 • hesteläge )
 • hästa lop , n. 1) hästlopp. jpodromus. .. stall enahonda pyna mörkt rwm hästa lop och hwalff hwss GU C 20 (hand 2) s. 43. 2) hästlopp, fodring som av allmogen lämnades (ss ett slags skatt) åt kungens el. hans ämbetsmäns hästar.
 • *hästa lops korn , n. säd avsedd för hästlopp (se d. o. 2). Jfr V. Voinamaa, Finska Fornminnesföreningens Tidskrift 27 s. 145.
 • *hästa lädher
 • heste lädder )
 • *hästa läkiare
 • hästeläkeren STb 5: 180 (1517)),
 • *hästa lön
 • hesta-.
 • heste- )
 • *hästa man
 • hesta- )
 • *hästa modhir
 • hesta moder )
 • hästa qvärn
 • heste qwerne Skotteb 253 (1466-67),
 • *hästa rumpa
 • -rompa )
 • *hästa skip
 • hästha- )
 • *hästa skoning
 • *hästa skor
 • heste-.
 • *hästa skrapa
 • *hästa skuta
 • -skudha GU C 20 (hand 2) s. 43 (daniserande)),
 • *hästa stadher
 • hestastaedher Hist Handl VIII 1: 5 (1463)),
 • *hästastadha pänningar ,
 • *hästa stalder ,
 • *hästa topper
 • hesta- )
 • *hästa thiuver
 • hestatiwff STb 1: 95 (1479)),
 • *hästa uk ,
 • *hästa äng ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛋᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back