Hastogher

Old Swedish Dictionary - hastogher

Meaning of Old Swedish word "hastogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hastogher Old Swedish word can mean:

hastogher
1) häftig, ivrig. her ture vorth athir haSTik oc gik borth ArfSTv 23 (1461). " j theis haSToge modh STb 5: 100 (1516). "
hastogher
2) haSTig, plötslig. " epter sine haSToge rese" STb 3: 86 (1493). " hSTogh ting förföra (i¬ STrid)" PMSkr 160. - n. adv. 1) hSTigt, skyndsamt; i haSTigt mod. enom riddara. .. som hafde en troen fogälhudn och drap honom haSTokt äpter sinnas huSTru ordh Prosadikter (Sju vise m C) 233. thz jak hafwer saa hSTok t troth mynne huSTru ordh och dräpit myn hund ib 236.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -oger.
  • -ik Arfstv 23 (1461)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛋᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back