Hat

Old Swedish Dictionary - hat

Meaning of Old Swedish word "hat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hat Old Swedish word can mean:

hat
L.
hat
2) hat, fiendskap. j mällom them är thz hadh som ey kan forlikass STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 25. swa dana thaal är hanom aff hatz wegna pa fört och ey medh sanheth STb 3: 357 (1498). - hava for hat, hta. Troj 165. han hade pirrum myket for haat ib 298. - Jfr hovudhhat.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haat.
  • hadh GU C 20 (hand 2) s. 25 (daniserande)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back