Häþan

Old Swedish Dictionary - häþan

Meaning of Old Swedish word "häþan" (or hæþan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häþan Old Swedish word can mean:

häþan (hæþan)
L.
häþan (hæþan)
1) hädan, härifrån, Bort (jfr af 1). gak häþan Bu 135. af naturo. som Alla hit födde ok Alla häþan före iäm fatöka ib 153. ib 19. Bil 113. Allius. 1850--54.">Di 254. hon skulle rasKLica hädhan cAllas af gudhi til äuärdhelica helbrygdho KL 355. " ther til ath syndogh människia skAl vitha huru wadlikit är hädhan kAllas vthan scriptamAl" MP 1: 6. " tolkin. .. hulkin han hädhan gaar j sinom ytarsta dagh" ib. " Aldre monde mik hedhan langa" Iv 220.
häþan (hæþan)
2) härifrån, Borta (jfr af 2). veet man ey af för än han är hädhan Bo 91. " iak bygger hädhan ekke fiärre" Al 8052. " han är ey hädhan ena mila fr 1587. "RK 2: 3530.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häþan may have also been written as hæþan

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hädhon Di 264.
  • hedhan Iv 220.
  • hadhen Di 254.
  • heden RK 2: 3530),
  • hädhan ok thädhan , från ena och andra hållet, från alla håll. alla andra som the kundo til sik dragha hädhan oc thädhan (hinc inde) a alla sijdhor Ansg 191.
  • hädhan af , hädanefter, från denna stunde el. tid (jfr af 3). thetta skal wara idher sidhwänia nw oc hädhan aff MB 1: 307. Bir 3: 267. Fr 2570.
  • hädhan fran
  • hädhan i fran

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚦᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back