Hätskhet

Old Swedish Dictionary - hätskhet

Meaning of Old Swedish word "hätskhet" (or hætskhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hätskhet (hætskhet)
hätskhet, fientlighet, förbittring. " medh store hädzheth oc wrede" BSH 5: 303 (1508). " at the ey finge bruke theres hedzkhet ok skade" ib 476 (1511). ib 4: 66 (1479). FH 1: 67 (1490?), 69 (1490?). Jfr hätiskhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hätskhet may have also been written as hætskhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • häskheet BSH 4: 66 (1479).
  • heskhet FH 1: 67 (1490?). hädzheth. hetzhet FH 1: 69 (1490?). hedzkhet),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛏᛋᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back