Hatter

Old Swedish Dictionary - hatter

Meaning of Old Swedish word "hatter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hatter
hatt, manshatt. "Alexander sa then biskop bära en hat a sit howdh" Al 1090. " hwatte hyl hattär ällä huua" SR 53, 55. " mz hath eller lwffwo" SGG 131. - ss fredstecken uppsatt hatt. the stungo en hat vppa ene glaffwa RK 2: 2017. daghen giik wth oc hattin full nidher ib 3: 919. - hatt ss symbol af själfständighet. wille han egh sig wända rat thaa hauy oppaa sin egin hat (må det vara på hans eget ansvar) MD (S) 233. - qvinnohatt. ey ma bruþgumi flere förnigä förä sinne bruþ än här sighs: en gangarä, saþul, betzil, ärmakapo oc hatt (motsv. ställe i MELL G 7 pr har hätto) SD 5: 479 (1345, nyare afskr.). - Jfr bälgh-, filt-, iärn-, thova-hatter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hatta band ,
  • hatta soker
  • -socker )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MELL
Konung Magnus Erikssons Landslag. Utg. af C. J. Schlyter. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back