Hatter

Old Swedish Dictionary - hatter

Meaning of Old Swedish word "hatter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hatter
hatt. "till krigarutruSTning hörande hatt, järnhatt? skulo ath mynSTa gaa i wordh hwaria nath pa gatwne xij (12) men medh skioldh ok hatt" STb 1: 9 (1475). HLG 1: 86 (1486). - ss fredSTecken uppsatt hatt. wi finge nw STrax tha hattani wara opSTwnge pa badhe sidher en script fr eder HSTockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJH 18: 169 (1497?). hatt ss symbol för STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälvSTändighet. göre the anders, haffwe sin hath oppa (ɔ: må de skylla sig STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJälva) och se huru the igh beskydda kunno G. Carlsson, Hemming Gadh s. 70 (1500, H. Gadh). - Jfr biskops-, fiädher-, floghels-, iärn-, lin-, lädher-, ryo-, saians-, STra-hatter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hatta band ,
  • *hatta makare
  • hatte-.
  • -makere )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
➞ See all works cited in the dictionary

Back