Hava

Old Swedish Dictionary - hava

Meaning of Old Swedish word "hava" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hava Old Swedish word can mean:

hava
L.
hava
1) hålla, hafva. " hafdhe gyltan wand j hände" SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bil 282. - hafva på sig, bära. thu hafdhe. .. säLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK ok kiortil skoo ok mantul oc braz j thino brySJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STe KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 19. hafwa dyra krono a sino hafdhe ok vträkt haar owir sina skuldror. .. ok forgyltan kiortil. .. ok blan mantol ib 94. - SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bildl. hafþe for skäMPtan opta Allius. 1850--54.">Diäw[l] s namn i munne (näMDe djäfulens namn) Lg.">Bu 497. hafva, vara försedd med. ä täs Flere slindohorn wik älla utskäKLa Borghamur hauer, täs faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STare är thet hus til Alla wärn. .. ok täs Flere barfridhi tän mur hauer, jwi Allom portom, hormom ok wikom, täs faSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STare är täth hus, til Alla wärn oc sikrlek Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 85 (108, 93). GOdh ware tiwgha ok haffde hon twa grena GO 43. hafva, hysa, innesluta. hauer ey Borgh älla bårghaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhr watn innan sik Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 85 (209, 93). then bruna nöten hawer then söta kärnan GO12.
hava
2) hafva, innehålla. mönSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STrit hafdhe j höghAllius. 1850--54.">Dinne thyughu Alna oc hundradha SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 417. " hwar SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STang hafwer fäm Alna" Allius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 2: 99 (1409).
hava
3) hafva, behålla. " ati hafe hemmelige hoss eder thet jach vill then wägh ned till lincöpingh" BSH 4: 254 (1500). " thetta haffwer hemeligan widh idher sielff" ib 352 (1503).
hava
4) hafva, hafva SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STäld el. placerad. hon. .. fördhe iacob i esau bätzSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa KLädher SOm han hafdhe hema KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 213. " hawer jak pänning i punge tha hawer jak math i munne" GO 257. " hwar i wele mik hawa, ther wil jac wara" BSH 5: 423 (1510).
hava
5) hafva, innehafva. " then präSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STin SOm hafdhe sancti desiderii kyLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio" KL 17. hafua thet i wärio hafwat BSH 2: 73 (1399). thz fäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa hafde greeffwa hanws LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1390. " i mino vpno doKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBrewe SOm then förneMPde iöniss panzäre aff mik hafuer" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 7 (1369). " gifuer iak swart brödhrom j räfiä SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadh en gra häSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST SOm dänhoff kAlle aff mik hauer" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 40 (1453). " hade sik til weldat for:de joordh vtan lagha doom och haffuer haft mangh aar fran cloSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STret" ib 5: 125 (1488). - innehafva ss län (af nåGOn), innehafva för nåGOns räkning. SOm slottet hafde af kongen thäre LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 1345. ib 972, 984, 1392, s. (syns dåligt) - hafva, hafva sig anförtrodd, hafva i uppdrag. Sum varn doom hawa Allius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). konungx dom hawande BSH 2: 38 (1396).
hava
6) hafva, innehafva ega. Alt vart GOoz j heLghaa Sum wi hertil raþit ok haft hawum SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 5 (1353). " iäc skAl haua thettä sama GOz j minä lifdaghä" Allius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 293 (1344). iäc hawir egh inzighle ib. " hafdhe af värlAllius. 1850--54.">Dinna ägho enkte" Bo 74. - hafva till äkta. hauande laggipta huSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STrv KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 325. " hans magher, SOm hans dotter hauer" Allius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). han haffde konung sigmunds sySJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer Allius. 1850--54.">Di 115.
hava
7) med ett obj. SOm mera Allmänt betecknas ss på nåGOt sätt varande till för Subjektet: hafva. hawer han dotter Allius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 476 (1345, nyare afskr.). " at nakar þyäniSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">SToman hawer SOn äller syni" ib 477. " hawer riddare äller swen barn äffter sik" ib 476. " han haffde fäm barn medh sin eyen huSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STrues söSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STter" BSH 4: 159 (1493). " iak hafuer ena sySJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STer her skaMPt ij fra" Fl 180. " hon hafdhe ther hwarce viner äller fränder" ib 42. " han hafdhe syw hundradha kronadha drotninga oc thry hundrat amior" SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 422. " hafdhe han xiij thusand SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenhuggara" ib 416. at Alle SOm formechte Suena holda haua en Suen huar thera SO 21. " the Sum ey haua kunung älla höfAllius. 1850--54.">Ding enwAldughan" Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 9 (22, 10). han. .. affdhe (för haffdhe) engin lofwandz man honom säthia SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 65. hauir tröghd hafuat en synderlik lagh Al tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 71. konungin hafuer. .. een vnAllius. 1850--54.">Dirlik sidh Fl 1042. männene hafdho synAllius. 1850--54.">Dirlika eeth hws ther the skuldo bidhia vthi oc qwinnonar hafdho serdelis thera hws SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 419. the. .. ther mäSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STa makt haua Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 9 (22, 10). hafua fridh ok frelse ok GOdha semio inbyrAllius. 1850--54.">Dis ib 8 (20,
hava
9) . haui vinin wAld at witnä til sAlans SR 1. vtän han haui san forfAl ib 11.
hava
8) med ett obj. SOm utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer nåGOn Subjektets del (lem) el. egenskap: hafva. han hauar liusan hy ok breþ öghon Lg.">Bu 204. SOm nekaþo chriSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STum haua sannan licama ib 200. þu hafþe ii moþor live ful skäl ib 79. " han hafþe mere andelekan eld ok guþlikan älskogha bruna än andre apoSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">SToli" ib 100. " iak hawer linna harund" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 213. hon hafdhe badhe vit ok sinne Fl 108. " haar tu thes hugh ok wilia" Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 25 (64, 27). gAlanga. .. hawer myKLa dygdher LB 3: 47.
hava
n . af ett annat verb SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STenianus. Se Lg.">Bilda perf. och plusqvamerf. af detta. han sig haua saght förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STo mäsSO äpte varn härra Lg.">Bu 195. " aff hans nathum oos hauer Alt giuit" Allius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). þe SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STund wi hawm aff landeno. .. varit, hawa mange män. .. waþyät a moot þerre näfnd ib 5: 605 (1346). " at wi hawm sköt ok vplatit. .. Alt vart GOoz j heLghaa Sum wi hertil raþit ok haft hawum" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 5 (1353). " thässä forsagdä attä tigi maLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer sculu SOna ärwingiä wtgifua innän thre wiku epter thet the brewet hört hafua" ib 7 (1369). " han Sum kopt hawär SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STemner hinum Sum vingäþe" SR 1. iak hauar länge biþit þik frälsa min SOn fangen Lg.">Bu 25. " vm hon hauar sin SOn atar fanget" ib. " väl hauin ii þu ok þin kona biþat" ib 4. " hon hafþe siin KLäþe saAlt ok giuit fatöko folkä" ib 11. " hafþe þu tAlat tel min þaghar förSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST þolict orþ. þa hafþe iak lanGO lyt þino raþe ib 494. baþ guz moþor. SOm hon hafþe läng þiänog varit" ib 25. " at iak vp hafþe Borit af þrim Bondom Suikkillikä hans faþurs saköre" SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 3: 5 (1353). hafde (syns dåligt) lenger biit ok haffde ey tha mz them (syns dåligt) haffdo bönderne worAllius. 1850--54.">Dit Flere ok thera här haffde worAllius. 1850--54.">Dit mere LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4124-4127. - part. pres. havande,
hava
1) prægnans, hafvande, i hafvande tillSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STånd. thu skAlt hafuande vardha j thinom quidh MP 1: 31. " war. .. haffuanAllius. 1850--54.">Dis j qwidhen (in utero habens)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 351. " hon varþ hauande mäþ guz SOn" Lg.">Bu 6. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 279. " drotningin wardh aff konungenom hafwande" SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 87. " hon war haffwande" Bo (Cod. B) 340. Lg 219.
hava
2) SOm innhafves med full nyttjanderätt. for it hawandhe pant SJ 280 (1460).
hava
1) förhålla sig, bete sig, gå till väga. skAl han sik huarn SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadh wirdelika ok frilika haua Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 58 (146, 64). ib 60 (149, 65), 81 (199, 88). Bo 10. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STundom förekommande föLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 32, 274, 3: 474, 5: 59, 60 o. s. v. LfK 162. " sculu gerna hafua sik oc böya eptir abbatisSOnna oc confesSOris wilia" VKR 20. annorledhis hawir han sik mz siälinne Bo 91. " at han hawe sik wäl til then SOm forman är i landeno" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 458. ib 459, 460. " swa SOm en man hawer sik til the lagh han hawer giwith swa hawer gudh sik ower the lagh SOm han hawer giwit" ib 463-464.
hava
2) förhålla sig, SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STå i förhållande (till). synden oc rätwisan the hawa sik swa SOm myLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK oc liws KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 116. " Alt thet skapat är ok sik må hafva swå älla annorledh til then ända thet är til skapat" Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 2 (3, 2). " Almoghen han må sik haua bådhe til (hafva förbindelse med) rika ok fatöka" ib 76 (189, 84). tolf dyghde, the sik haua til (afse) manzens sidhi ok åthäue ib 18 (45, 19).
hava
3) förhålla sig, vara beskaffad. berätte hänne. .. huru thetta äranAllius. 1850--54.">Dit sik hafdhe SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST 467. SO 113, 156. " Almoga ok landa fridhr ok frälse, hughnadhr ok hälsa ok Allr SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadhlekr hauer sik äpte (rättar sig efter, beror af) kunnux lifnadh" Bok om Konnunga SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrilse och HöfAllius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäLBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">ST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyrelsen, tryckt i SmåSJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STycken på Forn Svenska.">KS 49 (125, 53).
hava
4) befinna sig. at nakar man maghe hawa sik i ens SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadz eller landz rät oc saatlika Boa KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 458. " han haffwer sik wäl Lg 3: 341. haff tik wäl (var vid GOdt mod)" ib 322.
hava
5) SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STyra sig? tåla sig, vara tålig? om vi kunnom os hafwa oc vara SJälens Tröst. Utg. af G. E. KLemming. 1871--73.">STadughe oc thuloghe j dröfwilSOm (vid hafwa är kanske väl, manlika el. nåGOt dylikt BortfAllet) Bo 341.
hava
6) begifva sig, förfoga sig. haffwin idher hädhan LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2148.
hava
7) hängifva sig (åt). hawa sik in til gudh oc himerikis thing medh medh Allo hiärta Ansg 177.
hava
8) kunna, förmå? vinlägga sig om, försöka? til wäl at tAla han sik hafdhe Al 459. " hafdhe hon sik til at bidhia" Lg 3: 517.
hava
1) förehafva, taga sig till. tha the spöria hwath war herra hafdhis aat, för än han skapadhe wärlAllius. 1850--54.">Dina KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 33. " huath sculom wy nw haffuas ath" MD 32.
hava
2) bete sig. haffuanAllius. 1850--54.">Dis manlika aat Su 142. - Jfr at havas.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • -ader: haffwadan Bir 1: 274.
 • hauat Bu 418.
 • hafuat TB 71.
 • hafwat BSH 2: 73 (1309).
 • hafuath Iv 1843.
 • hawidh SD NS 2: 117 (1409).
 • haft. hafft MB 1: 112.
 • haat FM 242 (1505).
 • haffs Bir 2: 127, 3: 184),
 • hava sik ,
 • hava at.
 • hava sik at , bete sig. her iwar hadhe siik saa wnderligha aath RK 3: 2918. Jfr athava sik.
 • havas at ,
 • hava ater , hafva qvar. mz thy han hafdhe atir af tungonne Bil 868. KL 83, 283, 299. Bir 1: 41. Jfr ater hava.
 • hava bort.
 • hava sik bort , aflägsna sig. om thu hafuer thik ey rasklika bort hädhan Iv 4043. Jfr bort hava.
 • hava borta ,
 • hava in , föra in. medtaga. seä hwat the haua in SR 44. " at han hauj ey en skärf in mz sik i klostrit" KL 254.
 • hava inne , innehafva, kastelholm hade han tha jnne RK 2: 3446. ib 8789. 9380. Jfr inne hava.
 • hava til , hafva till hands. iak hafuer nu ey annath til (har ej annan utväg) Iv 5693. Jfr til hava.
 • hava up ,
 • hava up a , hafva på sig. thaa hauy oppaa sin egin hat MD (S) 233. Jfr upa hava.
 • hava ut , föra ut. haffde manga kärrabyssar wt RK 2: 6193.
 • havas vidher , förhålla sig, bete sig. ther hafdhis han hemelica vidh i bland them (stat. .. familariter inter eos) Bo 234. ib 93. MB 1: 352. Va 21. Su 400. " haffs wäl widher (æquo animo esto)" MB 2: 163. - Jfr for-, igen, mis-hava.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back