Hava

Old Swedish Dictionary - hava

Meaning of Old Swedish word "hava" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hava
STycken på Forn Svenska.">EGendom, gods. vanl. pl. håfvor, STycken på Forn Svenska.">EGodelar, STycken på Forn Svenska.">EGendom. han lot honum ther bSTycken på Forn Svenska.">EGafua mz örs ok dyra hafua" STrand. 1853.">Fr 2658. hwa thiit kop äpter gul ok hafuär ib 3015. " gull ok sölff ok andra haffwa" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 643. " som ofwir gaar alla hafwo" ST 169. " ympninga riik i gooz oc hafuom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 321. " kiesarin foor hem mz mySTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLe äro ok dyrom hafuom" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 866. ib 850, 865. SD NS 2: 118 (1409). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 259, 311. Ansg. 193. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 326, 2010. STephens. 1849.">Iv 1556, 1684. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 504. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3177, 2: 45, 7713, s. 343, 344. latha mätha hans hawor MSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 56. ib (red. B) 60. STycken på Forn Svenska.">EG 64. haffwer fwnnit liggiandhe haffwor oc godz i iordhenne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 439. " thu haffwer fwnnit gambla kesara haffwor ib. mit liggiandafää ok hafwor" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 238. ib 1: 340. ther som thit liggianda fää är älla dyra hafwor ther är thit hiärta ib 183. " skulu haua thz liggiande fä ok dyraSTa hfwor" ib 3: 151. " jorda godz oc farande hafuor" SD NS 1: 171 (1402, gammal afskr.). consorti mee rangSTrand. 1853.">Fridi. .. bona mea melrunggi assigno jtem omnes res meas. færendæ haghur. et cappellam meam cum omnibus suis pertineclis SD 4: 105 (1329). haua giri til jordhrikis thinga hawor (jordiska STycken på Forn Svenska.">EGodelar) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta STycken på Forn Svenska.">EGenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 245. JSTrand. 1853.">Fr koSTa havor.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • havor.
 • hoffuor RK 2: 7713.
 • hawur SD NS 2: 118 (1409).
 • haghur SD 4: 105 (1329).
 • haafwir Bir 3: 238.
 • hafwar RK 2: s. 343, 344. hafuär Fr 3015.
 • hawo RK 1: 3177.
 • hafwo ST 169.
 • hafuo Fl 326.
 • haua RK 2: 45.
 • hafua Iv 1566 ; Fr 2658.
 • haffwa RK 1: 643 ; " formerna på -o och -a, hvilka förekomma endast i rimslut, kuna dock på de flesta ställen fattas ss singularformer),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back