Häzla

Old Swedish Dictionary - häzla

Meaning of Old Swedish word "häzla" (or hæzla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häzla (hæzla)
L: löfte, på löfte grundad gåva till kyrkligt ändamål? item epther thz atth j almoghen j landena med vilio longligha giffued haffuen sancte olaffs hetzslo och än ghernna giffua vilin Gummerus Syn-stat 36 (1425, avskr.). thå stadfestom wij thz viliandes att her epter å forscriffne sancte olaffs hetzslo väghna ey meer kräffuias schal än aff x män een halffuan mandtzluth ib.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häzla may have also been written as hæzla

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hetzsla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
➞ See all works cited in the dictionary

Back