Hedherlika

Old Swedish Dictionary - hedherlika

Meaning of Old Swedish word "hedherlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hedherlika
med heder, med ståt, präktigt. sattis hedherlica a konungx stool Lg.">Bil 883. " wardh hedhirlika takin" KL 53. ib 108. MB 2: 286. " wndfingo them hederlikä" Fr 2360. " gingo the til sin härbärghe. hulkin ärlike constantinus hafdhe them hedhirlica reet" KLemming. 1860.">Gr 323. han skal (syns dåligt) ok KLemning. 1860. SFSS.">Borghr ok alla köpstadhi wäl ok hedherlika (syns dåligt) ok tilsätia KS 59 (148, 65). haffwer swa hedherlika ornerat hyMBlana mz stiärnom oc planetom Su 203. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 167. Lg 332. " thu vilt wara swa som Frv ok vilt hafwa rikedoma ok hedhir ok hedhirlika wara hallin (honorifice incedere; uppträda med ståt) j världinne ok höghfärdhas" ib 2: 274. JFr fulhedherlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hederliga MB 2: 286),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚦᚼᚽᚱᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back