Hedhervärdher

Old Swedish Dictionary - hedhervärdher

Meaning of Old Swedish word "hedhervärdher" (or hedherværdher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hedhervärdher (hedherværdher)
hedervärd, vördnadsvärd hwar är hedhir wärdhe prestin KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 363. " ib 2: 35" KL 195. " take ihesu christi hedhirwärdha licamma "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hedhervärdher may have also been written as hedherværdher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚦᚼᚽᚱᚠᛅᚱᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
➞ See all works cited in the dictionary

Back