Hedhindomber

Old Swedish Dictionary - hedhindomber

Meaning of Old Swedish word "hedhindomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hedhindomber Old Swedish word can mean:

hedhindomber
1) hedendom, hedniskt tillSTånd, hednisk tid. pröfuar huru opta the waro wnne j hedhindom (då de voro hedningar) STenianus. Se Lg.">Bil 647. " gvdh frälSTe oss, frälsa af hädne oc hödhjndom" SD 4: 408 (1335, nyare afskr.). mit rätta eghit fädherne, frälST af hedhindom ib NS 1: 157 (1402). then same fierdhadelen i fornempdo laxa fiskerino hafuer warit aff alder wt aff hedhendomen herrana sielff ägha STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 73 (1399). fran hedhendom oc till thenna dagh STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 71.
hedhindomber
2) hednisk verld. hedhindomin, hednaverlden, hednafolken, hednalanden. jak scal sända thik langlädhis wt i hädhingdomin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 167. " ey min son bliuande j licammanom vmuände alt judha landit sändir oc ey appoSTlane allan hedhindomin" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 151. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 296. ST 119, 122, 243, 485.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hädhin-.
  • hädhjn- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚦᚼᛁᚿᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back