Hela

Old Swedish Dictionary - hela

Meaning of Old Swedish word "hela" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hela Old Swedish word can mean:

hela
L.
hela
1) sanere, hela, bota, läka. med dat. gaff döfwm öron, oc blindom öghon, oc alzscons syndom (möjl. fel för syukom) heladhe SvB 51 (slutet av 1400-t.). - med ack. tha helte ängelin hans foot i gen SvKyrkobr 31. 2) salvare, Frälsa. swa wardh han heladh Fra heluitis eld fore almoso oc scriptamaal lskuld SvKyriobr 23. thiänom gudhi oc helom wara siäla ib 78. - refl. helas, 2) Frälsas. först scal lhon Frälsas och hälas for mina pino thy at hon hiolt minna kirkio rätta tro MP Fr 236.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • häla: -as MPFr 236.
  • -adhe.
  • -te SvKyrkobr 31.
  • -adher) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back