Hela

Old Swedish Dictionary - hela

Meaning of Old Swedish word "hela" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hela Old Swedish word can mean:

hela
L.
hela
1) sanare, hela, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bota, läka. med dat. var herra heladhe ok androm flerom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 126. - med ack. (el. en form som kan vara ack.). var herra iheBergström. 1868--70.">Sus. .. heladhe them som siuke varo STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 111. " gärna helde var herra iheBergström. 1868--70.">Sus hona" ib 72. " heladhe han en awita man" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 46. " vardh heladh" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 594. " tha wardh oc han hedd" ib 870. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 67, 121, 201. VKR XII. ST 466. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 825. " wppinbare nw hona swasom sargadha helaskolande" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 8. " än thot the (ɔ: onde thanka) äru beske at thola som sinäpir tho hela the siälina" ib 1: 291. " helde thz alt" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 869. " thz. .. helir STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLadha" LB 1: 97. " helaþe þins likama saar" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 191. ib 310. ST 265. " heela oc atherläk mina synda saar oc wndha" Bergström. 1868--70.">Su 187.
hela
2) salvare, frälsa. " hielp oss ok hela os (salva nos; uttrycket afser räddande ur sjönöd; motsv. ST. 2: 46: fräls os)" MP 1: 67. " jac wil hela mina siäl" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 275. " välkomin var frälsare herra iheBergström. 1868--70.">Su chriSTe. .. thu frälSTe os af omilda manna wk oc thräldom. oc thu heladhe os" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 410. ib 401. MB 2: 395, 404. sighnat vardhe gudz naMPn som alla vilde hela oc engin fordärfua STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 840. " välsignadhir vari thu vr gudh oc var herra ther them helar (salvos facis) a thik hopa" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 247. " iheBergström. 1868--70.">Sus chriSTus. .. hulkin som kom. .. at hela (salvare) siälina mz sino blodhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 307. the miskund som heter (misericordia salvans) ib 2: 122. ib 1: 380, 3: 47, 186. Ber 190. Bergström. 1868--70.">Su 398. - refl. helas,
hela
1) varda frisk. til thäs til thäs the heladhos oc wordho STarke MB 2: 12. - läkas. heltos all henna saar ST 254. " alt hänna köt heltes genSTan" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 309.
hela
2) frälsas. " rätuis man skal näpplica helas (salvatibur)" MP 1: 46. " sidhan människionne draghir luSTe til hedhrin. tha lukkas hon ther swa mykit til. at hon gitir äkke heelz (satiari, trol. läST: salvari)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 95. - Jfr ater hela.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • heela.
  • -ir.
  • -de.
  • -te KL 401 ; ST 265, 466 ; MB 2: 395, 404 ;
  • -es KL 309 ;
  • -o ib 310 ;
  • -os ST 254,
  • heela Su 187. refl. supin. heelz Bo 95),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back