Helagher

Old Swedish Dictionary - helagher

Meaning of Old Swedish word "helagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helagher Old Swedish word can mean:

helagher
L.
helagher
helge engla veder STygges theres samquemdher SvKyrkobr (LUcid B) 170. J Buddes b 75. ib. helgaSTa fruen basilissa ib 7y. een helg jumfru juSTina ib l91. pinxdagha, the helge trefalloghet, helge licame, om alle warffrwdegha SVartb (Skolkl) 543 (omkr. 1480). swa kan han som hälaghir är owir alla hälgha, ey wardha aff os hälgahrin SpV 559. " thess bodhe the tehm swa STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd helppe och alth thet som hälackth är i hemerike oc i jorderike ath swaa war i sanningh som the haffde sagt" Vg Fornmt I. 3: 20 (1495). om hon haffwir sworidh om helgha men SvKyrkobr 357. jak thror. .. ok a helgra manna samwäro STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 208. " kom thän hälge ande owir mik" SvB 28 (omkr. 1500). bid for os helog STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz födirska ib 215 (omkr. 1500). o hälgher härre sancte örian, ädhle riddare ib 407 (börj. av 1500-t.). - förklarad helig, kanonisead? cerimonialis. .. högtidhelighin tidhans man hälugher oc STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdhilekan STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 100. - om det som är invigt el. avskilt åt STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd el. religiösa ändamål, lsom på ett särskilt sätt tillhör STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd el. ett helgon. fadhir war i himriki hälecht hauis þit namn SvB 3 (senare h. av 1300-t.). til lhälgha likama gille HLG 1: 54 (1449). engen lata briggia i sin STekarehws om helga nätter oc helga daga STb 1: 434 (1459, Burspr). STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUz mönSTer är hälikt. hwilkith i äre SvKyrkobr 3. ib 69. (Lucid B) 136. tha besmitta the helg rwm ib 169. " giffyn ey hwndom thz helgt är" ib 171. ib 172. " skoma STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd och then hielge kirkie" Thomas Varningsbref 8 (1436). helge graffs hws STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2. 52 (1479). the hälgha script SpV 309. tet hedne sig en helig dag om sommoren STb 4: 290 (1513).
helagher
5) salig. "syndogher man. .. wardher aller hällagher" Mecht 257. " job ok thobia hulke toleliga lidhandes syna krankdoma ther foe vorde helgare giorde" SvKyrkobr (Lucid B) 178. " här aff maa tu pröfwä the räthvisa altidh Vara rika ok helga ok the vranga altidh Vara fatiga oc vsla" ib 180. " helger äST tu ok vääl scla ltik Vardha" ib 197. J Buddes B 74. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 52. hälaghe (beatæ) äru the ofructsamma SpV 309. ib 335. " for thy han ä r hälaghir (beatus) som näpsis aff härranom" ib 456. ib 547, 583. " ändadhe han sith liff mädh häloghe ändelikth JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 367. - säll, lycklig. Se Sdw 2: 1234. - Jfr sanhelagher. "

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • helager GU C 20 s. 52.
 • hälaghir SpV 456, 559, 583.
 • hällagher Mecht 257.
 • häligh SvKyrkobr (Lucid B) 102.
 • hälugher GU C 20. s. 100. helger SvKyrkobr (Lucid B) 197 ; GU C 20 s. 542.
 • hälgher Mecht 280 ; SvB 407 (börj. av 1500-t.). hälger MP 4: 141.
 • helog SvB 215 (omkr. 1500). helg SvKyrkobr (Lucid B) 169 ; J Buddes b 91.
 • helgh SvKyrkobr (Lucid B) J Buddes b 74.
 • hälgh Hel män 263.
 • hälacht VgFormt I 3: 20 (1495). hlecht SvB 3 (senare h. av 1300-t.). hälikt SvKyrkobr 3.
 • helgt SvKyrkobr (LUcid B) 130, 171. ack. sing. m. hälghan Mecht 307. helig STb 4: 290 (1513). dat. sing. f. häloghe JMPs 367. gen. sing. f. helgra SvKyrkobr (LUcid B) 172. pl. nom. m. helge ib 170.
 • hälghe Mecht 307.
 • hälge SpV 547.
 • helgha SvKyrkobr 357. helga STb 1: 434 (1459, Burspr.); SvKyrkobr (LUcid B) 180.
 • hälgha SpV 599.
 • helgra J Buddes b 75 ; MP 5: 208.
 • helga J Buddes b 75 ; GU C 20 s. 542. best. form sing. nom. m. hälge SvB 28 (omkr. 1500). obl. kas. m. hälgha HLG 1: 54 (1449). hälga SvB 28 (omkr. 1500). helge SJ 2. 52 (1479); Svartb (Skolkl) 543 (omkr. 1480). hielge Thomas Varningsbref 7 (1436). komp. helgare SvKyrkobr (Lucid B) 178.
 • hälgaharin SpV 335, 559. superl. helgaster: -asta J Buddes b 76.
 • hälgaster: -asta JMPs 53. Sammansmälter stundom med följ. subst. helghans (gen.) MP 5: 83. helgans Uppl Lagmansddobm 110 (1492). Se Sdw 2: 1234),
 • *helags mal
 • hälgaghs-.
 • heligsmaal. heligxmol),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Thomas Varningsbref
Varnings-bref från Biskop Thomas i Strengnäs till Konung Carl Knutsson. 1837.
Vg Fornmt
Vestergötlands Fornminnesförenings tidskrift. 1869 o. följ.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back