Helaghet

Old Swedish Dictionary - helaghet

Meaning of Old Swedish word "helaghet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helaghet
SpV 62 ). f. 1) helighet, fromhet, renhet, ostrafflighet. aff them hälgha anda, hwilkin som är alla ljdhra gärninga hällaghet (sancificatio) Mecht 31. " thär war hällaghetinna källa, som rensadhe siälina aff allo thy som olydhnana haffdhe giort" ib 51. ib 141, 266. jak (ɔ: Jesus) wälsignar thik j mik minna helloghet oc likamans oc siäls helbregdho ib 347. the som. .. mz enkannelighe hällaghet. .. astunda gudh se ib 387. " gudh han är sielfuer all godhet ok all helget" SvKyrkobr (Lucid B) 189. J Buddes b 75. SkrtUppb 57. at iak kwnne komma til swa stora hällaghet, at iak skulle älska ensampnan gudh ib 85. Hel män 180. liknadhe han widh. .. gudz helgha apostolos badhe i hälhget oc äro ib 234. 3) salighet. helgra manna glädhir äru. .. äuerdeligt liff äuerdeligin helget (o. s. v.) SvKyrkobr (LUcid B) 235. J Buddes b 163. SpV 62, 202, 285, 491. " huru siw bönir j pater nsoter ällir atta hälaghetir (beatiudines).. . huru the samlydha ib 546. "ib 553, 578.
Alternative forms or notes:
  • hälikhet Hel män 180.
  • häloghet Mecht 141.
  • helloghet Mecht 4347.
  • helghet SvKyrkobr (Lucid B) 189. hälghet Hel män 234 ; SvB 417 (börj. av 1500-t.). helget SvKyrkobr (Lucid B) 235. gen. best. helghetzsens J Buddes b 163.
  • helgzhetzsens ib 75.
  • hälaghethir

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛆᚵᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back