Helbryghdha

Old Swedish Dictionary - helbryghdha

Meaning of Old Swedish word "helbryghdha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helbryghdha
1) hälsa. kropsens hilbrygdha SkrtUppb 168. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 29. J Buddes b 173. STb 3: 377 (1498). mange ondhe snarliga ok j fulla hellbrödh ok sälighet, rykkäs hädhän til äuerdeliga pyno SvKyrkobr (LUcid B) 177. ib. gud och jomfur maira. .. unne oss sine nade med hölbrögden HiST Tidskr 1: 401 (1509). STb 5: 280 (1520). ffik hon ffwlkomlika helbrigdho til sin lekama JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 398. 2) välfärd, välgång. alle the ther wanwirda gudz naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn medh toliko geilnisko a mothe synom hylbrigdom ok skälom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 184. - lyckligt resultat? fik han see en STad aff tässalite landscap tiill hwlkom han tillagde mz helbredo Troj 42.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hilbrygdha SkrtUppb 168.
  • helbreögde MP 4: 29.
  • hylbröde STb 3: 377 (1498). helbrigdha: -o JMPs 398. hyulbrigda: -om MP 5: 184.
  • helbregde STb 5: 280 (1520).
  • helbrygdh J Buddes b 173.
  • helbrögdh SvKyrkobr (LUcid B) 177. hellbrödh ib. hölbrögd: -en Hist Tidskr 1: 401 (1509). Se Sdw 2: 1234),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛒᚱᛦᚵᚼᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back