Helbryghdha

Old Swedish Dictionary - helbryghdha

Meaning of Old Swedish word "helbryghdha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helbryghdha Old Swedish word can mean:

helbryghdha
1) helsa. " är thässom gifuin ful hel. brygdhä" KL 136. ib 138 o. s. v. af them lamsiuka mannenom. .. hulkom han gaf helbrygdho KLemning. 1860. SFSS.">Bo 68. äpte thy som tharfwin ok helbrydhan til sighir ok kräfwir ib 131. " KLemming. 1862.">Alt kropsins godha är helbrydgdhan oc helsan ib. "MP 1: 256. KLemming. 1860.">Gr 306. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8, 291, 2: 153, 4: 65. Va 27, 29, 50. KLemming. 1862.">Al 6143. RK 2: 6570. MB 2: 280. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 213, 231. Su 42. Lg 3: 353, 366, 369, 581. JP 79. Gers Ars A 3. Vallius. 1845.">PM XXIX.
helbryghdha
2) välfärd, väLgång. " jac manar idher om keysarins helbrygdo" MB 2: 378. KL 382.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • heelbrygdha.
 • helbrygdhä KL 136.
 • helbrygdhe ib 382.
 • helbrygde Lg 3: 353.
 • helbrögdha: -o MP 2: 203.
 • helbrögda: -o RK 2: 6570.
 • helbrögdä Va 27, 29, 50.
 • helbrighdha: -o Bir 2: 153.
 • heelbrigdha: -o Al 6143.
 • helbrigda Lg 3: 367, 369.
 • helbrigde ib 369 ; PM XXIX.
 • hilbrigdha: -o JP 79.
 • helbregda: -onne Su 42.
 • helbreigda: -o Gers Ars A 3.
 • helbrughdha: -o Gr (Cod. D) 399.
 • helbrögdh Lg 3: 581.
 • helbrigd ib 366),
 • helbrygdhdho time ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛒᚱᛦᚵᚼᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gers Ars
Ars moriendi. Gersons lärdom huru man skall dö. 1881.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back