Helbryghdho

Old Swedish Dictionary - helbryghdho

Meaning of Old Swedish word "helbryghdho" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helbryghdho Old Swedish word can mean:

helbryghdho
(rspr. adv.) L.
helbryghdho
1) helbrägda, frisk. vppa min likama wanskeliken alt liko wl til min siäl helbrighe SD NS 3: 430 (1419). GJ C 20 s. 543. thin smakir gör alla helbrughdo oc starka Hel män 151. ib 152. Arnell Brask Biⱽ 49 (1516). - helad, botad (från en sjukdom). til lhustrun vorder hulbrögde fore stenslagit Stb 2: 288 (1488). MP 4: 195. " nar hänna fföräldra ffingho höra, at hon war helbrigdha wordhen JMPs 398. 2) okadd, välbehållen, i behåll. saluo. .. frälsa vnde saluus a um helbrod oc fälster" GU C 20 s. 541. ib. incolumus. .. starker stadger gladher oc heelbreyde GU C 20 (hand 2) s. 20. MP 5: 12. han (ɔ: Abraham) fik athir liffuandis ok hylbrigdo sin endha son MP 5: 162. " haar som hyulbrigdo öro haffwa ath höra medh han höre granlica myn ordh ib 167. tw kanth. .. helbredo heem komma tiill tith fädhernes land" Troj 12. ib 118, 191. 3) i välmåga, i välgång, lycklig. tha thakkadhe k m k (ɔ: Karl Magnus konung) opta GUdhi fore sina raska färdh oc helbrighdo heemkom Prosadikter (Karl M) 264.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hilbrögda MP 4: 195.
  • hulbrögde STb 2: 288 (1488). helbrigdho Prosadikter (Karl M) 264.
  • hylbrigdo MP 5: 162, 167. -dhom ib 12. helbrighe SD NS 3: 430 (1419). helbrigdha JMPs 398. helbredeo Troj 12, 191. -a ib 188. heelbreyde GU C 20 (hand 2) s. 20 (daniserande). helbrugdho Hel män 151.
  • -a ib 152. helbrogd(h)a GU C 20 s. 541, 543. -brod(h)a ib s. 541; Arnell Brask Biⱽ 49 (1516). Se Sdw 2: 1234),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛒᚱᛦᚵᚼᚦᚼᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Stb 2
Stockholms Stads Tänkeböcker 1483--1492. Utg. genom G. Carlsson. 1921--44.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back