Helbryghþo

Old Swedish Dictionary - helbryghþo

Meaning of Old Swedish word "helbryghþo" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helbryghþo Old Swedish word can mean:

helbryghþo
(oftaST predikativt; kan i flere af de anförda språkprofven fattas ss adv., en användning som får anses ss mera ursprunglig) L.
helbryghþo
1) helbregda, frisk. " vi. .. györum. .. helbruþu til hugh oc licama. .. wart bäggiä teSTament" SD 5: 561 (1346). kennis jak. .. mik hela oc hilbridha badhe till skäl oc til likama ib NS 1: 526 (1406). ib 613 (1407). än thoc iak see krank til licamen, tho. .. helbrygdha i mino samuiti ok skälom ib 71 (1401). " tha matte han länge hilbrighdaho liwa" MB 1: 107. " laban war wäl helbrigdho" ib 220. " STaar helbrygdho for idher" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 137. " þw oc þin man skulin wara helbryþo ib 184. opSTodh heel ok heelbrygdho" ib 362. " piltin min vardhir väl helbrygdho" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 67. " färsk natur ok wäl helbrygdha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 74. j helbrigdha likama ib 218. thz gifwir. .. helbrighdo mannom mannelikit hiärta ib 2: 153. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 122. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 227. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 5. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 63, 71, 106, 322, 366. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 64. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 99, 160, 257, 2: 26, 221. MBertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg. 207. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 42, 331, 3: 208, 226, 239. MB 2: 289. - helad, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Botad (från en sjukdom). helbrygdho aff sinne sot STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 57. ib 184. ST 464.
helbryghþo
2) incolumis, oskadd, välbehållen, i behåll. som ey gato gömt min barn helbrygdho STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 463. " STodh ther. .. heel ok helbrygdho" ib 452. " fa mik han helbrygdho (incolumen) atir" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 221. " at han kom ater hilbrigdho" Al 2397. Gr 316. STephens och J. A. AhlSTrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 16. MB 1: 159, 280, 422, 2: 29. Al 8121, 8385. - okränkt. jomfrudomenom helom ok helbrygdha STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 267.
helbryghþo
3) i välmåga, i väSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång, lycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig. helbrygdo at liffwa oc säle at wara MB 2: 308. - Jfr ful-, väl-helbryghdho.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
 • heelbrygdho Gr 316 ; KL 362.
 • helbrygdha Bir 1: 74, 99, 2: 267 ; KL 63, 322.
 • helbrygda RK 1: 1679 ; Bir 1: 160, 5: 5 ; MB 2: 29, 289. helbryþa L.
 • helbrydhä FH 4: 69 (1459).
 • hälbrygdha Pa 5.
 • hylbrygdha ib 16.
 • helbrögda MP 1: 64.
 • helbrögdä Va 24, 29, 50.
 • helbrögde ib 16 ; LfK 242.
 • heelbrögha Bil 227.
 • höbrögho SD NS 1: 613 (1407).
 • helbrigdho MB 1: 220 ; Bir 2: 153 ; Lg 42.
 • helbrigdha Bir 1: 218, 257 ; LfK 40 ; Lg 221, 331, 674.
 • helbrigde ib 3: 367, 369.
 • hilbrighdho MB 1: 107.
 • hilbrigdho ib 159, 422 ; Al 2397, 8121, 8355.
 • hilbridha SD NS 1: 526 (1406).
 • helbregdho Bir 2: 26.
 • helbrägdho ib 221.
 • helbrugþu SD 5: 561 (1346).
 • helbrugdho KL 71 ; ST 464.
 • helbrugdha Lg 3: 208, 226, 239.
 • heelbrogdho SD NS 2: 169 (1409). eg. dat. s. n.af helbrygdhdher, adj. el. dat. s. af helbryghdha, f.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛒᚱᛦᚵᚼᚦᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back