Helsamber

Old Swedish Dictionary - helsamber

Meaning of Old Swedish word "helsamber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helsamber Old Swedish word can mean:

helsamber
1) frisk, Sund. hans natwra war tha bäter skipath oc helsamare MB 1: 112. " helsam lokt (kändis) fierrin" Lg.">Bil 473 (möjl. att föra till 2).
helsamber
2) med prep. mot. " thenna. .. smörilsen ära helsam moth alla sotter" Lgren. 1875.">LfK 100. - helsosam, nyttig, tjenlig. helsam diur Lg.">Bil 369. " redde han os helsama vpfärdh" Bo 98. " heelsam raadh" Lg 825. Bir 1: 263, 3: 307. j hänna. .. helsamo ordom VKR IX. " all helsam thing" Bir 2: 142. " mz. .. helsami näfst" ib 3: 248. Su 438. - med dat. al thingh warin höuisk ok siälinne helsam Bir 1: 310. Mp 1: 152. - Jfr ohelsaMBer, äfvensom helasaMBer.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • heelsamber.
  • hälsamber: -sam Su 438.
  • hiilsamber: -sam LB 7: 141.
  • helsampt Bir 2: 153 ; MP 1: 152),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛋᛆᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back